WHITE RUSSIAN

WHITE RUSSIAN

10 €

Panna Fresca, Liquore al Caffè Mr Black, Vodka Stolichnaya.

Fresh Cream, Mr Black Coffee Liquor, Stolichnaya Vodka.