WHISKY SCOZZESI BLENDED (30ml /50ml)

WHISKY SCOZZESI BLENDED (30ml /50ml)

COMPASS BOX THE PEAT MONSTER 46% (Islay) 8€ /15€

DOUGLAS LAING BIG PEAT BLENDED46% (Islay) 6€/10€

MONKEY SHOULDER 40% (Speyside) 4€ / 7€

MONKEY SHOULDER SMOKEY 40% (Speyside) 5€ / 8€