FLIGHT TO USA (WHISKEY BOURBON)

FLIGHT TO USA (WHISKEY BOURBON)

14€

EAGLE RARE 45% (25 ml) + ELIJAH CRAIG 47% € (25 ml) + KNOB CREEK 50% (25 ml).